Olete väga oodatud Inna Grincheli näituse "Metsanahk" avamisele
Vabaduse galeriis neljapäeval, 13. juunil kell 17.

Näitus on avatud 14. VI - 25. VI 2013.

Inna Grinchel on omandanud kunstihariduse Peterburis, hakanud ka
kunstnikuna tegutsema seal, kuid 2000ndate aastate esimesel kümnendil
on ta mitmel korral oma kunsti näidanud ka Eestis. Tema esimene Eesti
näitus oli juba 1998. aastal Narvas, viimane möödunud sügisel
Kastellaanimajas, Vabaduse galeriis on see tal teine näitus, eelmine
oli 2008. aastal. Pole ka ime, sest kunstniku suvekodu on Võrumaal ning
2007. aastast on ta ka Eesti Kunstnike Liidu liige.

Inna Grincheli meelismaterjal on nahk: seda oma installatsioonides
kasutanud on ta alati delikaatselt arvestanud ka naha kui materjali
tähenduse ning nö. ajaloolise mäluga. Teda on huvitanud inimene, kas
siis kultuurilise tähenduse (antiik-kreeka kultuur ja eelkõige selle
müütiline tasand) kaudu, nagu olid tema möödunud sügisesed
vana-kreeka mütoloogiliste tegelaste praegusaegsed versioonid, või ka
eksistentsiaalsete teemade isiklikud tõlgendused.

"Metsanaha" näitus on tõukunud ökoloogilisest kriisist, looduse
ja inimese ebakõlast. Seda projekti pole ajendanud abstraktne soov
osutada millelegi, mis puudutab meid kõiki, vaid ülimalt konkreetne,
isiklik seotus selle teemaga. Inna Grincheli projekti ajend on
Lõuna-Eesti, Võrumaa konkreetne mets, kunstniku oma paik. Abstraktse
kujundi juurde jõudmine isikliku, oma paiga kaudu on selle projekti
tugevaim külg.

Inna Grinchel ei räägi sajanditagusest röövkapitalismi hullusest,
isegi mitte meie oma kümne-kahekümne aasta tagusest lastehaigusest. Ta
osutab inimorganismi hapruse abil sellele, mis toimub ikka veel, nüüd
ja praegu. Ja sellele, ükskõik kui paratamatult meie planeet ka ei
linnastu, vajame meie, inimesed, loodust, metsa. Mitte silmapiiril, aga
meie ümber, et ka kimbatuseööl võiksime kergendatult ohata ja tunda
end turvaliselt.

Reet Varblane