Olete väga oodatud Aime Jürjo näituse "Aeg meenutada" avamisele neljapäeval, 28. novembril kl 17 Vabaduse galeriis.

Väljapanek on avatud 29. XI - 17. XII 2013.

Aime Jürjo on tegutsenud meie kunstis 1950ndate algusest, loonud skulptuure - portreid, aga ka dekoratiivplastikat -, selle kõrval on teda köitnud joonistus ja akvarell. Kunstniku viimaste aastate, võib öelda et isegi viimaste aastakümnete huviorbiidis on olnud mälu ja koht või õigemin, kas kunstnikule omaste või mingis muus mõttes teda paelunud paikade kujutamine meenutuskildude kaudu. Kuna Jürjo lapsepõlv möödus maal ning Tallinna linnakodu kõrval on ta ise ja ta pere aastakümneid veetnud Muhumaal, siis ka joonistustes, akvarellides ja kollaazhides kujutatu on seotud loodusega.

Aime Jürjo joonistusi ja kollaazhe ei saa mingil juhul pidada tavapärasteks loodusmaalideks, sest teda ei ole huvitanud illusoorse terviku loomine. Teda on köitnud fragment: kas siis otse loodusest võetud detailina, selle vormi eripära pieteeditundeliselt joonistuspindades edasi arendades või loodusele omasest pinnasest abstraktset tervikut luues. Aime Jürjo viimaste aastate töödele on omane veel üks iseloomulik tähendusrikas detail - tekst. See ei ole ei selgitav ega ka teoretiseeriv tekst, see on väga isiklik tekst, kirja, päevikulehe või märkmena. Aime Jürjo ei ole kasutanud otseselt palimpsesti võtet, tema pildiga orgaaniliselt seotud tekst on kohati loetav, kuid mitte kunagi terves ulatuses.

Vabaduse galerii näitusel on vaadata viimase viie aasta töid - söejoonistusi, kollaazhe ja kahte skulptuuri, tiibadega animeeritud loodusvormi. Näitus on korraldatud väga noorusliku kunstniku 85. sünnipäevaks.

Aime Jürjo sündis 1928. aastal Paides. Kunstihariduse omandas Tallinnas ERKIs 1947-1953. Hiljem on töötanud öötasin joonistusõpetaja, vabakutselise skulptori ja õppejõuna ERKIs, 1980-1986 oli ERKIs skulptuurikateedri juhataja. Ta on EKLi ja Kujurite Ühendus.

Reet Varblane

Veel teavet: reetvarblane@gmail.com