Olete väga oodatud Jaak Soanasi näitusele "Heliredelid" reedel, 30. augustil kell 17 Vabaduse galeriis.

Näitus on avatud 31.VIII - 17.IX 2013.

Tänavu augustis 70. sünnipäeva tähistanud Jaak Soans on üks neist kunstnikest, kes 1970ndatel kujunes eesti modernistliku skulptuuri uuendajaks. Soansi puhul ei saa uuendustest rääkida mitte ainult vormiotsingute, vaid eelkõige sisulises, kunstihoiaku mõttes. Tema on üks esimesi ja väheseid eesti skulptoreid, kes on oma töödes käsitlenud eksistentsiaalseid teemasid (surm), arutlenud inimolemuse üle mitte ainult totalitaarses, vaid järjest tehniseeruvas ja võõranduvas maailmas.

Laiem üldsus tunneb Jaak Soansi eelkõige monumentalistina: ta on loonud enam kui 30 monumenti ja avalikku skulptuuri, jäädvustanud rahvuslikke suurkujusid (Anton Hansen Tammsaare, Kristjan-Jaak Peterson), loonud abstraktseid suurvorme Eestis, Soomes, Hollandis ja Argentiinas. Alles hiljaaegu avati Valgas tema taastatud Amandus Adamsoni Vabadussõja monument. Möödunud sügisel oli kunstnikul Tallinna Kunstihoones suur, aktiivselt tagasivaatav - oma varasemaid töid tõlgendav isikunäitus "Varjud".

Vabaduse galerii näitus ehk kogu ruumi hõlmav installatsioon kannab pealkirja "Heliredelid". Installatsiooni mõistmisel (vastuvõtmisel) ei ole vaja rakendada ei sümbolismi ega ka metafoorika raskekahurväge. Jaak Soans on ehitanud oma uue teose, ruumiinstallatsiooni - redelitest koosneva lihtsa (isegi banaalse) konstruktsiooni ja heli, klaveril kostuvad heliredelid - emotsioonile, eelkõige kuulmisaistingule. Kaasa hakkavad mängima galeriiruum (valge kuup koos seal varem eksponeeritud objektide, visuaaliaga, Vabaduse galerii puhul eelkõige traditsiooniliste kunstiteostega) ja kõrvalmajas asuv muusikakool (rahvasuus Otsa-kool). Ehk siis tähendusliku ruumi, tähenduseta, rakenduslike konstruktsioonide ja ülilihtsa, banaalse heli, heliredelite koosmõju. Heliredelid on alus, mille tundmiseta ei sünni ükski euroopaliku kultuuri nö. tõsise muusika suurteos ega ka kehtivaid reegleid eirav avangardistlik väljaastumine. Projekt on sündinud koostöös Rainer Jancise ja Silvia Sosaarega.

Reet Varblane