Olete väga oodatud Kelli Valk-Kagovere näituse "Vastamata kirjad" avamisele Vabaduse galeriis neljapäeval, 21. juulil kell 18.00.

Näitus on vaadata 22.07.- 9.08.2016.

Kelli Valk-Kagovere lõpetas Eesti Kunstiakadeemia (tollase Eesti Riikliku Kunstiinstituudi) 1978. aastal ja on sellest ajast peale olnud meie graafikapildis. Tema aktiivseim ja ka rahvusvaheliselt edukaim aeg kuulub aga 1990ndatesse ja eelkõige 2000ndatesse.
"Kelli Valk kuulub orgaaniliselt meie graafikapilti. Graafika tähendab talle tehnilisi võimalusi, katsetusi, aga eelkõige siiski abstraktsemat kujundikeelt, pindade ja joontemängu, värvisegunemist ehk siis assotsiatsiooniderikast sisekaemust". Nii alustasin kaks aastat tagasi toimunud kunstniku näituse "Filosoofide allee" tutvustusteksti ning see sobib ka praegusesse. Nagu ka Vabaduse galerii tollase galeristi, kunstiteadlase Juta Kivimäe 2010. aastal kirjutatud näituse "Poolel teel koju" tutvustustekst, kus ta viitas "isiklikele mälureisidele", mida kunstnik projitseeris üldinimlikumale, universaalsemale pinnale.
Kuigi "Filosoofide allee" oli inspireeritud Jaapanist, võib Vabaduse galerii uut näitust "Vastamata kirjad" vaadata selle ning ka eelmise, "Poolel teel koju" orgaanilise jätkuna. Kunstnik on kasutanud üsna samasugust kujundikeelt, väljendusvahendidki selle loomiseks on suhteliselt samad: õrnad, kuid siiski mitte transparentsed, vaid pigem tagasipeegelduvad pinnad, kuhu olenevalt konkreetse teose atmosfäärist või õigemini üldise tonaalsuse õhkõrnadest nüanssidest on lisatud kas värvi, harmooniliselt pinda sulanduvaid või ka omal malbel viisil vastuhakkavaid detaile - krüptilisi märke, kas siis kontekstist välja rebitud sõnade või visuaalsete kujunditena. Aga "Vastamata kirjad" ei ole eelmiste väljapanekute pelk kordus, uute tehniliste variatsioonide kogum.
"Vastamata kirju" - või nagu need esmalt olid pealkirjastatud "Armastuskirjad" - tuleks vaadata kuhugi jõudmisena, et siis, kasvõi hetkeks seisatada ja tagasi vaadata. Tagasivaatelisusele, mälestuslikkusele on kunstnik ka ise oma saatetekstis osutanud:
"Mälestused teevad haiget, ka õnnelikud. Neid haruldasi hetki ei ole enam, nad on haihtunud, möödunud." või "Mõtetes kirjutatud vastamata armastuskirjad on justkui salakeeles kirjutatud, mida keegi ei mõista peale nende kirjutaja." või "Tähtis on elu mõista, kõige tähendusel selgusele jõuda, lahti seletada, aru saada." Nii nagu "Poolel teel koju" või ka "Filosoofide allees" ei ole midagi otseselt kujutatud, kuid ometi sisaldavad pinnad ja jooned, nende koosmõju ja lehest lehte kordumine viiteid, et igaüks saab neist panna kokku oma loo.

Reet Varblane
galerist
tel 55655014