Olete väga oodatud Eesti Nahakunstnike Liidu näituse "Sajajoon"
avamisele reedel, 17. veebruaril kell 17.00 Vabaduse galeriis.

Näitus on avatud 17.02.-08.03.2017

Nahakunstnike liidu näitus on pühendatud saja aasta möödumisele
erialakoolituse algusest. 1917. aastal alustas Tallinna
Kunsttööstuskoolis Eduard Taska juhtimisel tööd naha-, papi- ja
köitetöökoda. Nahkehistööd tegid paljud meistrid ka varasematel
sajanditel, kuid Taska loodud osakonna sünnist peale võime jälgida
professionaalide süsteemset koolitamist, kus õppemetoodika hõlmab
erialaoskuste vahendamise kõrval ka üldkunstilist teavet ja praktikat.

"Sajajoon" on teekond - protsess, kus nahakunstnikud on valinud
enesele sobiva lähtekoha materjali iseloomu ja unikaalsuse
eksponeerimisel. Olgu käivitajaks siis filosoofiline vaatenurk, nahaga
seotud märksõna, materjali töötlemise/kaunistamise võte või
kaasaegsete tehnoloogiliste ja tehniliste võimaluste raamistik.

"Sajajoon" on piki galerii seina pideva jadana kulgev ruutude (18x18
cm) rida, mis moodustub sajast loominguliselt töödeldud nahapinnast.
Näitusel esineb 45 nahakunstnikku, tööd on eksponeeritud kunstnike
sünniaasta järgi.

"Sajajoon" esitleb iga ruuduga kunstnike oskuste arsenali
mitmekülgsust, sellega ka vaatajaskonnale materjali varjundirohkeid
võimalusi avades.

Veel teavet: Tiia Eikholm, info@nahakunst.ee, tel 5588938
Reet Varblane, reetvarblane@gmail.com, tel 55655014

Toetajad: Eesti Kunstnike Liit, Skineks OÜ