Olete oodatud Ehalill Halliste gobeläänide näitusele "Pae peal".
Näitus on lahti 31.03-19.04.2017.

Kolmapäeval, 12. IV algusega kell 17.00 on galeriis paetund: geoloog Helle Perens ja hüdrogeoloog Rein Perens räägivad paekivist, Ehalill Halliste oma paekivist inspireeritud gobeläänidest.

Ehalill Halliste (1948) on üks neid tekstiilikunstnikke, kes on ligi nelja aastakümne jooksul, kui ta on Eesti kunstiväljal tegutsenud, jäänud truuks gobelään- ja põimevaibale. Eesti tarbekunsti üks parim tundja kunstteadlane Inge Teder on teda iseloomustanud meelelis-tundliku laadiga loojana.
"Pae peal" väljapanek on tervikuna pühendatud paekivile, Ehalill Halliste loomingu praegust ajajärku võikski nimetada paeajaks. Ta on võtnud oma gobeläänide aluseks läbi aegade Põhja-Eesti meelis(ehitus)materjali (1992. aastal kinnitati paas Eesti rahvuskiviks) ning kandnud paekivistruktuuri gobeläänidesse. Näitust võib vaadata paekivi emotsionaalselt meeleoluka dokumentatsioonina ("Tagamõisa paas", "Lasnamäe ehituspaas", "Kukruse roosa paas", "Jõgeva punane paas", "Kalana paas" jt). Vähemalt selle algusena, sest Eesti paekivi on üllatavalt mitmekesine, nii struktuurilt kui ka koloriidilt, praegune komplekt suudab hõlmata vaid murdosa sellest.
Kui Ehalill Halliste varasematest teostest kõnelemisel kasutati tundlikkust meelelisust, emotsionaalsust väljendavaid epiteete, siis antud näituse puhul tuleks pigem esitada küsimus, mis saab paest - kivist, kui see kanda üle tekstiili? Millised kvaliteedid tulevad selle ülekandmise juures esile ja milliseid emotsioone see tekitab?
Mida see teeb meie, vaatajate, ettekujutusega?
Vabaduse galerii näituse tööd on valminud peamiselt 2015. ja 2016. aastail, kõige uuem, "Lasnamäe ehituspaas" sai valmis vahetult enne näitust. Kuid väike gobelään "Paelade" on tehtud juba 2000. aastal, mis osutab kunstniku (alateadvuslikule) huvile pae vastu juba enne, kui ta avastas Helle Perensi paekivikäsitlused.
Vaibasari on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, 2018. aasta lõpuks on sarjas kakskümmend vaipa.

Reet Varblane
Galerist
tel 55655014

Ehalill Halliste lõpetas 1976. aastal Eesti Kunstiakadeemia (ERKI) tekstiili eriala cum laude. Näitustel hakkas esinema 1977. aastast peale. Eesti Kunstnike Liitu astus 1981. aastal, tekstiilikunstnike liitu 1993. aastal. Tal on olnud sadakond isiknäitust ja ta on võtnud osa paljudest rühmanäitustest Eestis ja välismaal. 2005. aastal pälvis ta kultuurkapitali aastapreemia, 2014. aastal tekstiilikunstnike aasta tekstiiliteo tunnustuse, 2015. aastal Valgetähe V klassi ordeni.
Halliste töid on tarbekunsti- ja disainimuuseumi, Tsaritsõno muuseumi, Norra kuningakoda, Malta ja Kreeka presidendiresidentside, Taani saatkonna, Hageri ja Rapla kirikute ja paljudes erakogudes Eestis ja välismaal.
www.ehalillhalliste.com